Lefevre-Partners

Visie

DE ENIGE CONSTANTE IN HET BEDRIJFSLEVEN IS DAT ER GEEN CONSTANTE IS...


Iedere onderneming komt vroeg of laat op een kruispunt te staan : verder groeien door investeringen in binnen- en/of buitenland, afstoten van bedrijfsunits die niet (meer) tot de core business (zullen) behoren, gehele of gedeeltelijke verkoop aan investeerders, opvolgingsproblemen, ...

De ondernemer staat op dit kruispunt vaak alleen om cruciale beslissingen te nemen. Los van de emotionele druk vergt het uivoeren van deze beslissingen tijd, energie en ervaring waarover de ondernemer niet altijd zelf beschikt of wil beschikken.

Het kantoor LEFEVRE & PARTNERS richt zich tot KMO-bedrijfsleiders die begeleid wensen te worden bij overname- en acquisitietransacties en/of die op afroep beroep wensen te doen op een bedrijfsjuridisch expert.